Menu
Home Page

Cylchlythyr Mawrth 3 March Newsletter

Yn ein cylchlythyr cyntaf ym mis Mawrth mae gwybodaeth am ddathliadau Gwyl Dewi, twrnament pel-droed yr Urdd, noson rieni Tymor y Gwanwyn, ffotograffiau Gwyl Dewi, gwers blas ar ddysgu Cymraeg, lawnsiad Eisteddfod Genedlaethol RCT, gwasnaethau dosbarth a cwis 'Dim Clem'.

 

In our first newsletter this month there is information about our St David's day celebrations, the Urdd football tournament, Spring Term parents evening, St David's day photographs, Welsh language taster sessions, the launch of the RCT National Eisteddfod, class assemblies and the 'Dim Clem' quiz.

Top