Menu
Home Page

Cylchlythyr Mawrth 24 March Newsletter

Yn ein cylchlythyr mae gwybodadaeth am wersi nofio tymor yr haf, cwis llyfrau, cwis dim clem, gweithgareddau Pasg, wythnos ymwybyddiaeth Awtistiaeth, cinio ysgol, noson rieni, gwersi Cymraeg, gwasanaethau dosbarth ac Eisteddfod Sir yr Urdd.

 

In our newsletter this week there is information about summer term swimming lessons, the book quiz, 'Dim Clem' quiz, Easter activities, Autism awareness week, school dinners, parents evening, Welsh language lessons, class assemblies and the Urdd Eisteddfod.

Top