Menu
Home Page

Cylchlythyr Mawrth 17 March Newsletter

Yn ein cylchlythyr yr wythnos yma mae gwybodaeth am ddiwrnod ymwybyddiaeth Awtistiaeth, codi pris cinio ysgol, noson rieni, gwersi Cymraeg, clybiau ar ol ysgol wythnos nesaf, gwasanaethau dosbarth, diwrnod coffi lles, Eisteddfod Gylch yr Urdd a gweithgareddau Pasg.

 

In our newsletter this week there is information about an Autism awareness day, school meal prices, parent evening, Welsh language lessons, after school clubs, class assemblies, a well being coffee morning, the Urdd area Eisteddfod and Easter activities.

Top