Menu
Home Page

Cylchlythyr Mai 26 May Newsletter

Yn ein cylchlythyr olaf cyn gwyliau'r Sulgwyn mae gwybodaeth am mabolgampau, dyddiad HMS, maes parcio'r Gorlan, dillad addas mewn tywydd poeth, clybiau ar ol ysgol, gwasanaethau dosbarth, casgliad Rags to Riches a noson agored i rieni a teuluoedd blwyddyn 6.

 

In our last newsletter before the Whitsun holiday there is information about our Sports Days, an INSET date, the Gorlan car park, appropriate clothing for warm weather, after school clubs, class assemblies, a Rags to Riches collection and an open evening for Year 6 parents and family members.

Top