Menu
Home Page

Cylchlythyr Mai 19 May Newsletter

Yn ein cylchlythyr wythnos yma mae gwybodaeth am sesiynau dawns 'Street Flyers', taith addysgiadol i'r Pwll Mawr, dyddiadau diwrnodau Mabolgampau, gweithgareddau y CRhA, dyddiad HMS, clybiau ar ol ysgol, gwasanaethau dosbarth a gweithdy 'Maint Cymru'.

 

In this week's newsletter there is information about 'Street Flyers' dance sessions, an educational visit to the Big Pit, Sports Day dates, PTA activities, an INSET date, after school clubs and a 'Size of Wales' workshop.

Top