Menu
Home Page

Cylchlythyr Mai 12 May Newsletter

Yn ein cylchlythyr wythnos yma mae newyddion am mabolgampau, cyfarfod a disco CRhA, dyddiad HMS,  clybiau ar ol ysgol, gwasanaethau dosbarth, diwrnod Seren a Sbarc and Street Flyers Dance.

 

In our newsletter this week there is information about our Sports Days, a PTA meeting and disco, an INSET date, after school club, class assemblies, Seren and Sbarc Day and Street Flyers Dance.

Top