Menu
Home Page

Cylchlythyr Ionawr 27 January Newsletter

Yn ein cylchlythyr diweddaraf mae gwybodaeth am y Streic, dyddiad HMS, y Siarter Iaith, Diwrnod y Llyfr, Diwrnod Miwsig Cymru, lluniau dosbarthiadau dydd Gwyl Dewi, diogelwch o gwmpas yr ysgol, disco Santes Dwynwen a chynorthwydd amser cinio.

 

In our latest newsletter there is information about the Strike, INSET day, Welsh language charter, World Book Day, Welsh Music Day, St David's Day Class Photographs, safety around the school, the PTA disco and a lunchtime supervisory assistant.

Top