Menu
Home Page

Cylchlythyr Ionawr 13 January Newsletter

Yn ein cylchlythyr gyntaf ar ddechrau 2023 mae gwybodaeth am ddiwrnod HMS,  cyfarfod CRhA, clybiau ar ol ysgol, themau tymor y Gwanwyn, cynllun Prydau Ysgol am Ddim a chriw cwl Cymraeg y Siarter Iaith.

 

In our first newsletter of 2023 there is information about an INSET day, a PTA meeting, after school clubs, Spring Term themes, free school meals and the Criw Cwl Cymraeg.

Top