Menu
Home Page

Cylchlythyr Hydref 7 October Newsletter

Yn ein cylchlythyr wythnos yma mae dyddiadau noson rieni Tymor yr Hydref, newyddion am glybiau ar ol ysgol, dyddiad ar gyfer y ffotograffydd, tocynnau disco CRhA, gwybodaeth am ymaelodi gyda'r Urdd a darpariaeth gwyliau yn lle cinio ysgol am ddim.

 

In this weeks newsletter there is information about the Autumn term parents evening, after school clubs, the photographer visit, PTA Halloween disco tickets, Urdd membership and holiday provision in lieu of Free School Meals.

Top