Menu
Home Page

Cylchlythyr Hydref 28 October Newsletter

Yn ein cylchlythyr cyn hanner tymor mae gwybodaeth am ein nosweithi agored wythnos yma, holiadur iechyd a lles yr Adran Iau, clybiau ar ol ysgol, disco Calan Gaeaf, ymaelodaeth yr Urdd, taith haf i Langrannog, Rags to Riches, sioe 'Y Bachgen Bach Gwyrdd', diwrnod dathlu Jambori Cwpan y Byd, diwrnod o hwyl Calan Gaeaf a Chlwb Llyfrau Scholastic.

 

In our pre half term newsletter there is information about our recent open evenings, a health and well-being survey for our Junior Classes, after school clubs, the PTA Halloween disco, Urdd membership, a summer trip to Llangrannog, Rags to Riches, 'Y Bachgen Bach Gwyrdd' show, a World Cup Jambori day of celebration, a Halloween fun day and the school's Scholastic Book club.

Top