Menu
Home Page

Cylchlythyr Hydref 21 October Newsletter

Yn y cylchlythyr wythnos yma mae gwybodaeth am noson agored wythnos nesaf, holiadur iechyd a lles, dim clybiau ar ol ysgol wythnos nesaf, ymweliad Dafydd Iwan,  Disco Calan Gaeaf,  ymaelodaeth yr Urdd, taith breswyl Llangrannog a Rags to Riches .

 

In the latest newletter there is information about the upcoming open evening, a health and wellbeing questionnaire, no after school clubs next week, Dafydd Iwan's visit, a PTA Halloween Disco, Urdd membership, a residential trip to Llangrannog and Rags to Riches.

Top