Menu
Home Page

Cylchlythyr Hydref 14 October Newsletter

Yn ein cylchlythyr wythnos yma mae newyddion am ein nosweithi rhieni, diwrnod Shw Mae, clybiau ar ol ysgol,  ffotograffiau, disco Calan Gaeaf y CRhA, ymaelodaeth yr Urdd, taith i Langrannog a llyfr am ddim.

 

In our latest newsletter there is information about the upcoming open evenings, Shw Mae day, after school clubs, school photographer visit, PTA Halloween disco, Urdd Membership, a trip to Llangrannog and a free book.

Top