Menu
Home Page

Cylchlythyr Gorffennaf 7 July Newsletter

Yn ein cylchlythyr yr wythnos hon mae gwybodaeth am adroddiadau a dosbarthiadau Mis Medi 2023, mabolgampau y meithrin a derbyn, gwasanaeth dosbarth Macsen, tripiau haf, ailgylchu gwisg ysgol, noson wobrwyo pel-droed, ymweliad clwb STEM ac ymweliad blwyddyn 5 i Rydywaun.

 

In our newsletter this week there is information about progress reports and September 2023 classes, Nursery and Reception Sports Day, dosbarth Macsen class assembly, summer trips, recycling school uniform, football presentation evening, the STEM club visit to Aberdare and the Year 5 visit to Rhydywaun. 

Top