Menu
Home Page

Cylchlythyr Gorffennaf 14 July Newsletter

Yn ein cylchlythyr yr wythnos hon mae gwybodaeth am sesiwn galw heibio darllen, her darllen yr haf, diwrnodau HMS, diwrnod gwisgo coch i Gyumru, tripiau haf, ailgylchu gwisg ysgol, carfan pel rwyd a Tafwyl.

 

In our newsletter this week there is information about a recent reading drop in session, a summer reading challenge, INSET days, a wear red for Wales day, summer trips, school uniform recycling, our netball squad and Tafwyl.

Top