Menu
Home Page

Cylchlythyr Ebrill 28 April Newsletter

Yn ein cylchlythyr mae gwybodaeth am noson agored i rieni bl.6, her ailgylchu y Pasg, dyddiad HMS, clybiau ar ol ysgol, dyddiadau gwasanaethau dosbarth, siarter iaith Gymraeg, cwpan Roffi pel droed a phrofiad cyntaf cerddoriaeth.

 

In our neswletter there is information about an open evening for Year 6 parents, the RCT Easter recycling challenge, an INSET date, after school clubs, class assembly dates, the Welsh language charter, the Roffi Cup and musical first experiences.

Top