Menu
Home Page

Cylchlythyr Chwefror 10 February Newsletter

Yn ein cylchlythyr wythnos yma mae gwybodaeth am ddiwrnod HMS, mater diogelwch, y siarter iaith, lluniau dosbarthiadau Gwyl Dewi a chlybiau ar ol ysgol.

 

In our newsletter this week there is information about an INSET Day, a safeguarding matter, the Welsh language charter, St Davids Day class photographs and after school clubs.

Top