Menu
Home Page

Cyfle i ymuno gyda'r Bwrdd Llywodraethol / Vacancy on the School Governors

Mae gan gorff llywodraethu yr ysgol cyfle i riant lywodraethwr. Mae'r corff yn edrych am rieni sydd a diddordeb yn y dyletswydd yma. Dyddiad cau - Canol dydd - dydd Gwener, Hydref 13eg, 2023. Gweler y ffurflen cais ar y Dojo.

 

Our Governing Body has a vacancy for a parent governor and is looking for parents who are interested in this role. Closing date - 12 noon Friday, October 13th 2023. Please see application form in the Dojo.

Top