Menu
Home Page

Cyfle i fod yn rhiant Llywodraethwr / A vacancy for a Parent Governor

Mae gan gorff llywodraethu yr ysgol cyfle i riant lywodraethwr. Mae'r corff yn edrych am rieni sydd a diddordeb yn y dyletswydd yma. Dyddiad cau - Canol dydd - dydd Gwener, Medi 30ain, 2022. Gweler y ffurflen cais yn yr adran Newyddion a Digwyddiadau.

 

Our Governing Body has a vacancy for a parent governor and is looking for parents who are interested in this role. Closing date - 12 noon Friday, September 30th 2022. Please see application form in the News and Events Section.

Top