Menu
Home Page

Codi pris cinio ysgol / School dinner price increase

Cytunodd Cabinet RCT ar 23 Ionawr 2023 y bydd prisiau prydau ysgol, mewn ysgolion cynradd yn cynyddu 15c ar gyfer blwyddyn ariannol newydd 2023/24. Bydd y cynnydd yn dod i rym ar ôl gwyliau'r Pasg. Y pris newydd fydd £2.70.

 

It was agreed by the RCT Cabinet on 23rd January 2023 that school meal prices, in both primary and secondary schools, will increase by 15p for the new financial year 2023/24. The increase will take effect after the Easter holidays. The new price will be £2.70.

 

 

Top