Menu
Home Page

Cau Dosbarthiadau Mawrth 2 - Gweithredu Diwydiannol / Class Closures March 2 - Industrial Action

Mae llythyr yn yr adran Newyddion a Digwyddiadau>Newsletters sy'n cyfeirio at gau dosbarthiadau ar ol hanner tymor oherwydd Gweithredu Diwydiannol.

 

There is a letter in the News and Events>Newsletters section which refers to classroom closures after half term because of Industrial Action. 

Top