Menu
Home Page

Cau dosbarthiadau / Class Closures

Gweithredu Diwydiannol 

Yn dilyn asesiad risg, hoffem eich hysbysu y bydd Dosbarth Arthur a Hywel ar gau ar ddydd Mercher, Mawrth 15fed a dydd Iau, Mawrth 16eg.

Os ydych yn gwmwys i dderbyn prydau ysgol am ddim  ac eisiau casglu pecyn bwyd, a wnewch chi roi gwybod i'r swyddfa. 

Gyda diolch i chi am eich amynedd a dealltwriaeth yn y mater yma.

 

Industrial Action 

Following our risk assessment, we would like to inform you that Dosbarth Arthur and Hywel will be closed on Wednesday, 15th of March and Thursday 16th of March.  

If your child is entitled to free school meals and you require a packed lunch on that day, please inform the office. 

Thank you for your patience and understanding in this matter.

 

Top