Menu
Home Page

Brechlyn Ffliw / Flu Vaccine

Os mae eich plentyn wedi colli allan ar gael y brechlyn ffliw yn yr ysgol neu yn y feddygfa mae cyfleoedd ar gael er mwyn iddo / iddi cael y brechlyn yn Ysbyty Cwm Cynon. Gweler y daflen yn yr adran Newyddion a Digwyddiadau>Newsletters.

 

If your child has missed the flu vaccine in school or in the GP practice, then there is still an opportunity for him or her to get the vaccine in the Cwm Cynon Hospital. Please see the poster in the News and Events>Newsletters section.

 

 

Top