Menu
Home Page

Dathlu Doniau

Doniau Dawnus 2020-2021
Trefniadau o Fedi 2020 / Arrangement for September 2020.

Oherwydd yr amgylchiadau ar hyn o bryd dydy ni ddim yn annog plant i ddod a phethau o adref. Felly gai ofyn yn garedig os ydy eich plentyn yn ennill tlws / tystysgrif y tu allan i'r ysgol ac am rannu ei llwyddiant gyda ni a wnewch dynnu llun ohonynt a'i danfon i mi drwy ebost os gwelwch yn dda. Y cyfeiriad yw r.boundy@yggabercynon.cymru

Due to our current circumstances we are not encouraging bring things to school. Therefore if your child wins a trophy or certificate outside school and wishes to share their achievement with us please email me a photo of you child. Please send to r.boundy@yggabercynon.cymru

Rhagfyr 2020

Tachwedd 2020

Hydref 2020

Medi 2020

Lluniau Ceejay - Cic bocsio a Motor cross.

Cyn y Cyfnod Clo

6.3.20

28.2.20

14.2.20

7.2.20

24 a 31/1/20

10.1.20

20.12.19

13.12.19

30.11.19

22.11.19

8.11.19

25.10.19

18.10.19

11.10.19

4.10.19

27.9.19

20.9.19

13.9.19

6-9-19

Top